PORTES OBERTES A L’ESCOLA PÚBLICA

La nova mostra que es pot veure a les sales 1 i 2 del Palau Robert és una iniciativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració del Palau Robert, per crear un espai per reflexionar sobre l’escola des de diferents perspectives, a través d’una estructura que planteja els reptes actuals i futurs de la institució.

“Portes Obertes a l’Escola Pública” té com a punt de partida les bases clau sobre les quals es basteix el sistema educatiu públic català: d’una banda, el dret fonamental a l’educació i la concepció de l’escola com a mitjà d’accés al coneixement; de l’altra, valors com la inclusió i el respecte a la diversitat.

 

 

La mostra está organitzada en sis àmbits: El dret a l’educació; L’accés al coneixement, a la cultura i a uns valors; Un espai i un temps per a la infància i la Joventut; L’escola davant la societat; L’escola pública en el sistema, i Pensar l’escola del futur.

 

El segle XX va construir un relat molt poderós sobre l’educació a partir d’una premissa: “Tothom pot ser educat i tothom té dret a ser-ho”. La ciutadania el va fer seu, de vegades al costat dels poders públics i i en ocasions liderant-ne la reivindicació.

 

L’exposió reprèn la necessitat de fer possible l’accés a l’educació en un sentit ampli.

Us aninem a veure-la i a participar en la construcció de la nova escola pública!

En exhibició del 27 d’octubre de 2021 al 18 d’abril de 2022.

 

EGM ha col·laborat en la producció i el muntatge de la mostra. Un projecte de la mà de Intervento Museografía.

Gràfica expositiva: Impressió directa sobre diferents tipus de fustes (material del client), vinils de tall i lletres corpòries.

Últimes notícies

Menú